İş Geliştirme

Pazarlama Planı Oluşturma,
Pazar Araştırması,
Verimlilik Çalışmaları,
Raporlama,
Denetim