Örgüt Geliştirme

Örgüt Geliştirme

Değişim hızının çok yüksek olduğu ortamda, işletmelerin ayakta kalabilmesi, yıkıcı rekabete dayanabilmeleri, faaliyetlerini sürdürülebilir kılmaları için yeni performans göstergeleri geliştirmeleri ve bunları uygulamaları gerekir. Bu açıdan işletmeler, organizasyonel yapılarını, süreçlerini, yönetsel yaklaşım biçimlerini yenilemeli ve geliştirmelidirler.

Örgüt geliştirme; örgütlerin yeni teknolojilere, pazarlara, yeni yönetsel yaklaşımlara, risklere ve değişime ayak uydurabilmek için; inanç, tutum değer ve yapıların yeniden düzenlenmesine dönük, karmaşık ve eğitim merkezli bir çalışma konseptidir.

Diğer bir deyişle; sistem bütünlüğü içinde örgütün sağlık, etkinlik ve verimliliğini arttırmaya dönük bir değişim sürecidir.

Bu çerçevede örgüt geliştirme çalışmalarının odağında;


⦁    Yeniden Yapılanma
⦁    Örgüt Kültürünü geliştirme
⦁    Eğitim
⦁    Yetiştirme ve Geliştirme


yer almaktadır.