Mali ve Finansal Sistemler

Mali ve Finansal Sistemler

Muhasebe işletme yönetiminin önemli bir aracıdır. Yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini sürdüren işletmeler; ancak muhasebeden elde edilecek yeterli, doğru ve zamanlı bilgiler ile rekabet yeteneğini artırabilirler. 

Geçmişe dönük, doğru tutulmuş defter kayıt sisteminden ziyade, geleceğe dönük ve üzerinde yorumlar yapılabilen, karar almayı kolaylaştıracak bir bilgi toplama ve raporlama sisteminin olması işletmeler için kaçınılmazdır. Bu da yönetim muhasebesinin alanıdır.

Maliyet yönetimi ve bütçe yönetim muhasebesinin en önemli bileşenleridir. Rekabet üstünlüğü sağlamak, ürünlerin fiyatlandırmasında en doğru yolu izlemek, işletmenin kârını doğru bir şekilde tespit etmek, en fazla katma değeri yaratan ürünleri ortaya çıkarmak için maliyet yönetim sistemi önemli bir araçtır.

Yönetim muhasebesinde temel amaç; planlama, kontrol, performans değerlendirme ve karar alma süreçlerine girdi oluşturmaktır. 
Bütçe de işletmeler için kontrol ve koordinasyon, gelecek kurgusunun önemli bir enstrümanıdır ve yönetim muhasebesinin kritik bir ayağıdır.


⦁    Senaryo Analizleri Oluşturulması
⦁    Satış Bütçesi Oluşturulması 
⦁    Üretim Bütçesi Oluşturulması 
⦁    Satın Alma Bütçesi Oluşturulması 
⦁    Genel Yönetim Bütçesi Oluşturulması 
⦁    Yatırım Bütçesi Oluşturulması 
⦁    Proforma Gelir Tablosu Oluşturulması
⦁    Proforma Bilanço Oluşturulması
⦁    Proforma Nakit Akım Tablosu Oluşturulması