Eğitim

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri

- İnsan Kaynaklarında Farklılkıların Yönetimi

- Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Sessizlik

- Performans Yönetimi... Neden ve Nasıl?

- Doğru İşe Doğru Kişi... İşe Alım Yöntemi

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Örgüte Geliştirme Eğitimleri

- Örgütsel Sosyal Sermaye

- Örgütsel Yeniden Yapılanma Nedir? Neden Gereklidir?

- Liderlik

Aile İşletmeleri Eğitimleri

- Aile İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Önündeki Engeller