“Önemli işlerde, bilgili insanlarla konuşmak ve onlara danışmak, onların bilgilerine ortak olmaktır.” Emil Kraepelin

2010’dan beri yönetim danışmanlığı alanında faaliyet yürüten Netika, verdiği hizmetlerle işletmelerin kurumsallaşmasına ve günün koşullarına uygun yönetilmelerine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

İnsan kaynakları, yönetim sistemleri (ISO 9001 ve ISO 50001), aile işletmelerinde kurumsallaşma, mali ve finansal sistemler, örgüt geliştirme ve iş geliştirme alanlarında danışmanlık hizmeti sunan Netika; günün gereklerine uygun olarak hizmet yelpazesini ve uygulama araçlarını geliştirmektedir.

Netika, 2012’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından BAS (Business Advisory Services) olarak adlandırılan projelerde danışmanlık hizmeti sunmak üzere akredite edilmiştir. Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde proje yürüten Netika, bu kapsamdaki danışmanlık hizmetlerine devam etmektedir.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün (YEGM) yürütücü kuruluş olarak görev aldığı; UNDP, UNIDO, KOSGEB, TSE ve TTGV işbirliği ile yürütülen, “SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRILMASI PROJESİ”nde Netika ekibi görev almıştır.  Proje kapsamında verilen ve 9 ay süren “ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ UZMAN SEVİYE EĞİTİM PROGRAMI” başarı ile tamamlanmıştır. Eğitimin yanında bu proje ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001) konusunda danışmalık hizmeti sunulmuştur.  

Vizyon

Toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak.

Misyon

Değer üretme odaklı çalışmak, araştırmacı ve yenilikçi olmak.

Değerler

  • Mesleki ve toplumsal etik tutum

  • Gizliliği koruma

  • Güven

  • Sürekli öğrenme ve paylaşma