Diyarbakır ve Nitelikli İnsan Kaynakları Sorunsalı-1
18 Mayıs

Diyarbakır ve Nitelikli İnsan Kaynakları Sorunsalı-1

Ali Açıkgöz
Yönetim Danışmanı
ali@netika.com.tr

İş dünyasında kime sorsak evet cevabı alacağımız bir soru var. Nitelikli insan kaynağı ihtiyacınız var mı? Ve bu ihtiyaç her geçen gün daha yakıcı bir şekilde kendini hissettiriyor.

Bu konunun çözümü ile alakalı ne yapılabileceği konusunda her kesimin ayrı bir fikri var. Ancak gün sonunda hareketsiz kaldığımız, aynı yerde olduğumuz gerçeği ile yüz yüzeyiz. Bu işlerimizi kim yapacak?
Hemen her platformda bu konu dile getiriliyor: Diyarbakır’da nitelikli personel sorunumuz var”. Bu doğru. Ancak bilinmesi gereken bir gerçek daha var ki, oda bu sorunun sadece Diyarbakır ile sınırlı olmadığıdır. Türkiye’nin her yerinde aynı sorun mevcuttur ve iş çevrelerinde tartışılmaktadır. 

Kabul etmek gerekir ki, bugün temel düzeyde işlerimizi yapabilecek nitelikte insan kaynağı sorunumuz var ise, yakın gelecekte çok büyük sıkıntıların bizleri beklediğini kabul etmemiz gerekiyor. Zira teknolojik gelişmeler iş yapma tarzını radika bir biçimde dönüştürüyor. Bugün hayal bile edemeyeceğimiz işler yarın hayatımızın içinde yer alacak. Soru yine aynı: Bu işlerimizi kim yapacak?

Her ne kadar makro düzeyde ele alınması gereken bir sorunsal olarak tartışılsa da, mezo ve mikro düzeyde de çözümler üretmek için çaba sarf edilmesi gereken bir konudur. Gerek kişinin kendisine, gerek üniversitelere, gerek STK’lara ve gerekse hükümetlere görev düşmektedir. Bir o kadar da işletmelerin üslenmesi gereken roller vardır. 

Nitelikli insan kaynağı sorun tartışmasız şekilde kabul edilen bir gerçek. O zaman şu soruyu sormak gerekir:  Potansiyel işgücümüz bu talep edilen nitelikleri nasıl kazanacak? Nasıl deneyim elde edecek? Bu konuda kim/kimler nasıl sorumluluk alacak?