KOSGEB'den Uluslararasılaşma Destek Programı
12 Ekim

KOSGEB'den Uluslararasılaşma Destek Programı

KOSGEB,küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmaları ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik Uluslararasılaşma Destek Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını yayınladı. Bu program ile personel desteği, yazılım ve donanım giderleri desteği, tanıtım giderleri desteği, yurtdışı fuar ve seyahat giderleri desteği, test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği, hizmet alımı giderleri desteği sağlanmaktadır. 

Detaylı bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Yurtdisi-pazar-destek-programi/Yurt_D%C4%B1s%CC%A7%C4%B1_Pazar_Destek_Program%C4%B1_Uygulama_Esaslar%C4%B1.pdf