Yönetim Danışmanları Dernekleri Platformu
2 Nisan

Yönetim Danışmanları Dernekleri Platformu

Moderatörlüğünü AYDD YK Başkanı Ferudun Gündüz’ün yaptığı toplantıda şu açıklamalara yer verildi: “Bilindiği üzere Yönetim Danışmanlığı;  bağımsız, bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin uygulanmasında destek olmayı kapsayan bir hizmettir. Bu meslek, ülkemizde 25 yıldan beri İstanbul merkezli YDD tarafından temsil edilmekteydi. 2013 yılında YDD bünyesinde kurulan Ulusal Yaygınlaştırma Komitesi’nin aldığı karar sonrasında;  Yönetim Danışmanlarının Türkiye’nin her bölgesinde örgütlenmesi sağlandı. 

Böylece;
*Yönetim Danışmanlığı mesleğinin etkin bir şekilde tanıtılması,
* Yönetim Danışmanlarının mesleki ve etik standartlarının yükseltilmesi,
*Mesleğe yeni Yönetim Danışmanlarının kazandırılması,
*KOBİ’lerimizin kurumsallaşması ve markalaşması ,
*Sonrasında  uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek hale gelmeleri için profesyonel destek almalarını temin etmek  için yola çıkmaya karar verildi.
Yapılan çalışmalar meyvesini verdi ve 2016 yılında Yönetim Danışmanları Türkiye’nin  6 farklı bölgesinde daha örgütlenmeyi başardılar ve meslek örgütü sayısı 7’ye ulaştı.
YDD - Başkan Sn. Zeynep TURA
EGEYDD -Başkan Sn. Osman VURAL
GÜNEYDOĞU YDD  - Başkan Sn. Onur AYDIN
ORTA ANADOLU YDD - Başkan Sn. Özkan BAHAR
DİCLE YDD  -Başkan Sn. Ali AÇIKGÖZ
FIRAT YDD -Başkan Sn. Funda YALÇINSOY
AKDENİZ YDD  -Başkan Sn.Ferudun GÜNDÜZ

2 Aralık’ta gerçekleşen toplantıda Türkiye’de kurulmuş bulunan tüm Yönetim Danışmanları dernekleri temsilcileri üst örgütlenme modelini tartışmaya başladılar ve tam bir mutabakat ile ülkemizdeki Yönetim Danışmanları Dernekleri Federasyonu’nu kurmak için bir takvim oluşturdular.


1) Türkiye Yönetim Danışmanları Dernekleri Platformu oluşturulmasına karar verildi. Oldukça verimli geçen Başkanlar Toplantısında önerilen (İstanbul merkezli ve 27 yıllık kıdeme sahip olan ilk derneğimiz olan)  YDD Başkanı Sayın Zeynep TURA, bir yıllık süre için ; 1. Dönem Platform Başkanı olarak oy birliği ile seçildi.
2) Eksikliği hissedilen ANKARA Yönetim Danışmanları Derneğinin örgütlenmesini tamamlamak konusunda görüş birliğine varıldı.
3) Uluslararası mesleki yetkinlik belgesi olan CMC (Certified Management Consultant - Sertifikalı Yönetim Danışmanı) belgesinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması kararlaştırıldı.
4) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile geçtiğimiz senelerde yapılan çalışma sonucu Yönetim Danışmanlığı Seviye 6 ve 7 için standartlar hazırlanmış ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Sürmekte olan Ulusal Yeterlilik çalışmaların 2017 sonuna kadar tamamlanması ve 2018 yılından itibaren sertifikasyona geçilmesi konusunda görüş birliği sağlandı.
5) Platformu oluşturan tüm Dernek Başkanlarının, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan 11. Kalkınma Planı Hazırlıkları bünyesinde Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Çalışma Grubu’na aktif katkı vermelerine karar verildi.
6) Bölgesel Kalkınma Ajanslarının desteği alınarak ülke genelinde Danışmanlık Sektörü ve Yönetim Danışmanları Envanter Çalışması’nın yapılması kararı alındı.
7) Üniversiteler ile işbirliklerinin geliştirilmesi, bu doğrultuda genç kuşakların yoğun ilgi duyduğu yönetim danışmanlığı mesleğini için lisans ve lisansüstü seviyelerde tanıtım faaliyetlerin düzenlenmesine karar verildi.
8) Sanayi ve İş Dünyası dernekleri ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda görüş birliğine varıldı.
9) Toplantıya iştirak eden YDD Başkanı Zeynep Tura, EGE YDDBaşkanı Osman Vural, GÜNEYDOĞU YDD Başkanı Onur Aydın, DİCLE YDD Başkanı Ali Açıkgöz ve AKDENİZ YDD Başkanı Ferudun Gündüz,“mesleğimizle ilgili bu girişimlerin ülkemizdeortalama yaşam süreleri çok kısa olan işletmelerin daha sağlıklı şekilde yönetilmesi veşirket ömürlerinin uzaması açısından çok önemli olduğuna“ dikkat çekti.

 

Kaynak: http://yenimersin33.com/haber/turkiye-yonetim-danismanlari-dernekleri-baskanlar-mersin-de-bulustu/