Sosyal Sermaye-2
2 Mayıs

Sosyal Sermaye-2

Ali AÇIKGÖZ
Yönetim Danışmanı
ali@netika.com.tr
 

Sosyal sermaye alanında üçüncü çağdaş yazar Robert Putnam’dır. Putnam sosyal sermaye tanımında faklı bir yaklaşım sergilemekle birlikte, Coleman’ın tanımından izler taşıyan bir tanımlamaya yapmıştır. Buna rağmen Bourdeiu ve Colaman’dan daha farklı ve geniş anlamda bir toplumsal tanımlama yapmıştır[1]

Sosyal sermaye alanında üçüncü çağdaş yazar Robert Putnam’dır. Putnam sosyal sermaye tanımında faklı bir yaklaşım sergilemekle birlikte, Coleman’ın tanımından izler taşıyan bir tanımlamaya yapmıştır. Buna rağmen Bourdeiu ve Colaman’dan daha farklı ve geniş anlamda bir toplumsal tanımlama yapmıştır[2].

Putnam’a göre sosyal sermaye; iletişim ağları, normlar ve güven gibi, üyelerinin paylaşılmış nesneleri sürekli kılmak için birlikte hareket etmelerini sağlayan sosyal yaşamın özellikleri(3). Sosyal sermayeyi, işbirliği ile meydana gelen faaliyetleri kolaylaştırarak toplumun etkinliğini artıran ağlar, normlar ve güven gibi sosyal örgütlenme şekilleri olarak tanımlayan Putnam (4);  bireylerin sahip oldukları ya da olamadıkları sosyal sermaye stokundan ziyade, sosyal sermayenin bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomik kalkınmayı ve demokratik kurumları nasıl etkilediği gibi daha geniş ölçekli konularla ilgilenir.

Çalışmalarında bireyi esas alan Bourdeiu ve Coleman’a karşın Putnam, sosyal sermaye kavramını toplumsal temelde ele almıştır. Ve sosyal sermayeyi toplumların sahip olduğu bir yeti olarak ifade etmiştir(5).